Een verrijking van de Belgische schaakliteratuur!

Bekroonde problemen in EBS 1976-2000

(Opgelet: dit boek is niet meer verkrijgbaar)

Bekroonde problemen in EBS 1976-2000

Initiatiefnemer Luc Palmans, schrijvelaar Ignaas Vandemeulebroucke en corrector Fernand Joseph leverden na vier jaar zwoegen een prachtig nieuw boekwerk af. Het bevat alle bekroonde schaakproblemen van de informele en formele toernooien die in de periode 1976-2000 georganiseerd werden door het Echiquier Belge - Belgisch Schaakbord. De tekst is deze van de originele juryrapporten in de oorspronkelijke taal.

In deel 1 komen de bekroonde twee-, drie- en meerzetten van de informele toernooien aan bod. In totaal 49 juryrapporten.
In deel 2 wordt aandacht besteed aan de drie grote formele toernooien voor tweezetten: het Fontaine-Memorial, het Gevers-Memorial en het Jubileumtoernooi Marcel Segers 80.
In deel 3 tenslotte plaatst men de zeven rubriekleiders voor het voetlicht: van Gustave J. Nietvelt die aan de wieg stond van de eerste probleemrubriek in het Belgisch Schaakbord, tot Ignaas Vandemeulebroucke die nu al meer dan 25 jaar het succesvolle Hoekje van de probleemliefhebber leidt. Maar ook de Belgische componisten en oplossers worden niet vergeten. Het is immers dankzij hun onafgebroken inzet dat de probleemrubriek voortbestaat.

Dit boek in paperback op formaat 16 cm x 24 cm – met een prachtig omslagontwerp van Erik Vandemeulebroucke (jawel, broer van...) – bevat niet minder dan 262 bladzijden, ruim 500 diagrammen en diverse foto’s. De prijs : slechts 15,00 EUR (+ 3,00 EUR portkosten). U kan uw exemplaar bestellen bij de auteurs:

* * *