Lidgeld

  met informatieblad
  op papier via e-mail
Gewoon lid 32 EUR 20 EUR
Gewoon lid buitenland (*) 20 EUR
Steunend lid 40 EUR 30 EUR
Junior (< 20 jaar) 16 EUR 12 EUR

(*) buitenland post: enkel steunende leden

Het maatschappelijk jaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.

De nieuwe leden die aansluiten in de loop van het jaar betalen prorata temporis.

PCR van het BS: 000-0562517-14
(IBAN BE94 0000 5625 1714 – BIC BPOTBEB1)
Bonekruidlaan 49
1020 Brussel

Lid worden van het Belgisch Schaakbord gebeurt eenvoudig door overschrijving van het vereiste bedrag. U stuurt best ook een berichtje naar penningmeester (zie Bestuur). Bij hem kunt u ook terecht voor alle informatie.

* * *