iccf

Internationale Toernooien

Leiding

Jean-Pierre Dondelinger

Koornbloemstraat 17
8570 VICHTE
e-mail :

De ICCF (International Correspondance Chess Federation) richt doorlopend Europese (EU) en wereldtoernooien (WT) in.

Voor de promotietoernooien in de klassen Open, Higher en Master heeft men de keuze tussen webserver en post. De normtoernooien (Masternorm en Grandmasternorm) worden enkel nog op de webserver ingericht. Het spelen via e-mail valt volledig weg.

Leden die zich willen inschrijven voor een toernooi nemen contact met internationaal toernooileider en storten het inschrijvingsrecht op rekening van het BS met vermelding van het gewenste toernooi.

PCR van het BS
000-0562517-14
(IBAN BE94 0000 5625 1714 – BIC BPOTBEB1)
Bonekruidlaan 49
1020 Brussel

Zie onderstaande tabel voor de referenties en de inschrijvingsbedragen.

Opmerking: men mag binnen één jaar aan maximum drie normtoernooien (Grandmaster- en/of Masternorm) deelnemen.

  Referentie Soort toernooi # Spelers # Partijen Inschrijvingsbedrag
W
E
B
W1 Grandmasternorm WT 13 12 30,00 EUR
W2 Masternorm WT 13 12 25,00 EUR
W3 Master class WT 11 10 8,50 EUR
W4 Higher class WT 7 6 5,50 EUR
W5 Open class WT 7 6 5,50 EUR
P
O
S
T
P1 / P2 Master class WT / EU WT: 6 / EU: 11 WT: 5x2 / EU: 10 8,50 EUR
P3 / P4 Higher class WT / EU WT: 4 / EU: 7 WT: 3x2 / EU: 6 5,50 EUR
P5 / P6 Open class WT / EU WT: 4 / EU: 7 WT: 3x2 / EU: 6 5,50 EUR

 


Thematoernooien ICCF

In een thematoernooi beginnen alle partijen met dezelfde opgegeven openingsvariant. Er zijn toernooien per briefwisseling en via webserver. Elk toernooi bestaat uit 5 tot 7 deelnemers, die ieder twee partijen spelen tegen elke tegenstrever, één met wit en één met zwart. De partijresultaten tellen niet mee voor de berekening van de rating.

De toernooien worden aangekondigd in het tijdschrift van Het Belgisch Schaakbord. Een overzicht van de geplande toernooien vindt u ook op volgend adres: http://users.libero.it/msampieri/.

Het inschrijvingsrecht bedraagt 8,50 EUR, vooraf te storten op PCR van het BS. Vergeet niet de referentie van het toernooi te vermelden.

 

Fischer Random Chess

Op het ICCF congres van 2005 werd beslist de organisatie van Fischer Random Chess toernooien stop te zetten. Wie toch geïnteresseerd is in deze schaakvariant kan de spelregels raadplegen in ons tijdschrift EBS624, december 2003. Duivel-doet-al Fernand Joseph stelde een overzicht op van de 960 mogelijke beginstellingen (vereist Acrobat Reader).

* * *